แผนที่ อันดับ

tuilaksi

tuilaksi
คะแนน:56.750.498
อันดับ:1
ศัตรูที่ถูกทำลาย: 349.529.420 (1.)
เผ่า: =DIT=


หมู่บ้าน (4782) พิกัด คะแนน
121 The people refused
523|512 12.164
tuilaksi
464|503 11.969
หมู่บ้านของ tuilaksi 0001
522|489 12.001
หมู่บ้านของ tuilaksi 0002
525|486 12.011
หมู่บ้านของ tuilaksi 0003
522|492 12.001
หมู่บ้านของ tuilaksi 0004
524|486 12.001
หมู่บ้านของ tuilaksi 0005
523|486 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0006
521|487 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0007
523|488 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0008
521|489 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0009
522|491 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0010
522|485 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0011
520|487 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0012
520|489 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0013
526|484 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0014
518|502 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0015
527|485 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0016
520|485 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0017
522|483 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0018
512|496 12.164
หมู่บ้านของ tuilaksi 0019
523|482 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0020
523|491 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0021
524|491 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0022
519|488 12.164
หมู่บ้านของ tuilaksi 0023
524|492 12.164
หมู่บ้านของ tuilaksi 0024
524|493 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0025
520|486 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0026
518|486 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0027
524|494 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0028
519|483 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0029
517|487 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0030
520|499 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0031
523|495 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0032
518|484 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0033
524|497 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0034
524|496 12.154
หมู่บ้านของ tuilaksi 0035
525|496 12.164
หมู่บ้านของ tuilaksi 0036
466|509 12.168
หมู่บ้านคนเถื่อน
501|497 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
495|497 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
502|494 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
496|501 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
501|496 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
499|503 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
502|497 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
502|499 11.550
หมู่บ้านคนเถื่อน
495|498 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
499|505 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
501|493 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
500|499 11.824
หมู่บ้านคนเถื่อน
506|497 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
493|501 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
497|506 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
500|495 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
494|503 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
497|501 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
505|496 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
495|495 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
495|496 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
503|505 12.164
หมู่บ้านคนเถื่อน
505|499 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
504|505 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
496|494 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
501|501 12.166
หมู่บ้านคนเถื่อน
497|498 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
506|503 11.824
หมู่บ้านคนเถื่อน
503|506 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
507|501 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
501|495 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
500|502 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
500|498 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
500|507 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
496|504 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
504|496 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
499|494 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
506|502 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
500|505 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
498|503 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
504|499 11.824
หมู่บ้านคนเถื่อน
498|502 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
505|503 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
505|500 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
496|502 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
495|499 12.164
หมู่บ้านคนเถื่อน
498|501 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
494|498 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
505|501 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
503|502 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
507|502 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
493|502 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
507|503 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
493|498 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
506|505 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
506|496 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
493|503 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
507|497 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
498|507 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
508|500 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
495|494 12.154
หมู่บ้านคนเถื่อน
508|502 12.154
แสดงหมู่บ้านที่เหลือ 4682 หมู่บ้านทั้งหมด
โปรไฟล์
รูปบนหน้าโปรไฟล์

รางวัลแห่งความสำเร็จ
เจ้าแห่งคะแนน

คุณเป็นผู้เล่นอันดับ 1 เมื่อ Casual เสร็จสิ้น

เจ้าแห่งการต่อสู้

คุณได้เอาชนะศัตรูมากที่สุดเมื่อ Casual

ไร้ความปรานี

ในฐานะผู้โจมตี คุณได้เอาชนะศัตรูมากที่สุดเมื่อ Casual

เผ่าที่กำลังชนะ

คุณได้พิชิต Casual กับเผ่าของคุณ =Dragon In Time=

 
รางวัลประจำวัน
297x สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน

ทำลายกองกำลังศัตรูในขณะเป็นฝ่ายโจมตีให้ได้มากที่สุด

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด: ในวันที่ 05.01.2019 (1.330.673 ยูนิต)


166x สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน

ทำลายกองกำลังศัตรูในขณะเป็นฝ่ายป้องกันให้ได้มากที่สุดในเวิลด์

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด: ในวันที่ 02.09.2018 (16.971 ยูนิต)


154x นักปล้นสะดมประจำวัน

ปล้นสะดมทรัพยากรให้มากที่สุดในเวิลด์

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด: ในวันที่ 03.01.2015 (72.967.780 ทรัพยากร)


32x นักปล้นสะดมประจำวัน

ปล้นสะดมหมู่บ้านให้ได้มากที่สุดในเวิลด์

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด: ในวันที่ 05.01.2019 (236 หมู่บ้าน)


80x นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน

ยึดครองหมู่บ้านมากที่สุดในเวิลด์นี้

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด: ในวันที่ 25.11.2018 (65 หมู่บ้าน)


 
รางวัลการต่อสู้
คำประกาศจะเข้ายึดครองหมู่บ้านที่สำเร็จผล (ทอง - ระดับ 4)

คุณได้เข้ายึดครองหมู่บ้านที่ประกาศจะเข้ายึดครองไป 100 หมู่บ้านแล้ว!


นักชิงทรัพย์ (ทอง - ระดับ 4)

ขโมยทรัพยากรทั้งหมด 100.000.000


นักทำลายกำแพง (ทอง - ระดับ 4)

ทำลายระดับของกำแพง 10.000 ระดับ โดยใช้เครื่องกระทุ้งของคุณ


นักปล้นสะดม (ทอง - ระดับ 4)

ปล้นสะดมหมู่บ้านอื่นครบ 10.000 ครั้ง


นักยึดครอง (ทอง - ระดับ 4)

เข้ายึดครองหมู่บ้านให้ครบ 1.000 หมู่บ้าน!


ผู้นำทัพ (ทอง - ระดับ 4)

ทำลายกองกำลังศัตรูให้ครบ 20.000.000 หน่วย!


ผู้ลอบสังหารขุนนาง (ทอง - ระดับ 4)

กำจัดขุนนางในการต่อสู้


วีรบุรุษ (ทอง - ระดับ 4)

กองกำลัง 100.000 หน่วยของคุณได้พลีชีพในการสนับสนุนหมู่บ้านไปอย่างสมเกียรติ!


เจ้าแห่งสมรภูมิ (ทอง - ระดับ 4)

ทำลายกองกำลังศัตรูให้ราบคาบให้ครบ 2.500 กองทัพ!


โจมตีตัวเอง (ทอง - ระดับ 4)

โจมตีตัวเองและสูญเสียกองกำลังมากกว่า 10.000 หน่วยในการโจมตี!


นักทำลายล้าง (ทองแดง - ระดับ 2)

ทำลายระดับของสิ่งก่อสร้างให้ครบ 250 ระดับ!


ขุนศึก (ไม้ - ระดับ 1)

โจมตีผู้เล่นที่ไม่ซ้ำกัน 10 คน!


ผู้โชคดี

ยึดหมู่บ้านได้เนื่องจากความภักดีเหลือ 0 พอดี


ผู้โชคร้าย

การยึดครองหมู่บ้านไม่สำเร็จเพราะค่าความภักดีลดไปเหลือ +1


ยึดครองตัวเอง

ยึดครองตัวเอง เพราะว่ามันเป็นวิธีที่จะแสดงว่าใครใหญ่


 
รางวัลทางสังคม
สหายศึก (ทอง - ระดับ 4)

เป็นสมาชิกของเผ่าเดิมให้ครบ 360 วัน!


เพื่อนอันเป็นที่รัก (ไม้ - ระดับ 1)

คุณได้เพื่อนทั้งหมด 5 คนแล้ว!


 
รางวัลการเจริญเติบโต
ขับเคลื่อนการเกณฑ์กองกำลัง (ทอง - ระดับ 4)

เกณฑ์ 1.000.000!


นักทำคะแนน (ทอง - ระดับ 4)

ไต่อันดับในตารางอันดับ และทำให้ถึง 10.000.000 คะแนน


ผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สิน (ทอง - ระดับ 4)

ผลิตเหรียญทองให้ครบ 50.000 เหรียญ!


ผู้มีคะแนนสูงสุด (ทอง - ระดับ 4)

พยายามขึ้นเป็นผู้มีคะแนนสูงสุดใน 1 อันดับแรกของเวิลด์


ผู้มีคะแนนสูงสุดของทวีป (ทอง - ระดับ 4)

พยายามขึ้นเป็นผู้มีคะแนนสูงสุดใน 1 อันดับแรกของทวีปให้ได้!


ผู้รอบรู้เรื่องตลาด (ทอง - ระดับ 4)

คุณได้แลกเปลี่ยนทรัพยากรผ่านตลาดของคุณไปแล้วทั้งหมด 1.000 ครั้ง!


สถาปนิก (แร่เงิน - ระดับ 3)

ก่อสร้างหรืออัปเกรด 5.000 สิ่งก่อสร้าง


ขุนพลผู้เกรียงไกร

ค้นหาไอเทมของขุนพลให้ครบทุกชิ้น


เจ้าแห่งเควส (ไม้ - ระดับ 1)

ทำเควส 40 ให้เสร็จ!


 
รางวัลอื่นๆ
ปีแห่งการให้บริการ (ทอง - ระดับ 7)

เล่นไทรบัลวอรส์ครบ 7 ปี


การต่อสู้ในเขตแดน: คุณหาเขาเจอหรือยัง?

ขึ้นนำการจัดอันดับประจำวันไปถึงตอนจบของวันกิจกรรม


การต่อสู้ในเขตแดน: นักล่า (แร่เงิน - ระดับ 3)

กำจัด 100.000 ยูนิตของศัตรูในการต่อสู้ในเขตแดน


การต่อสู้ในเขตแดน: นักสืบ (ทองแดง - ระดับ 2)

ผ่าน 50% ของด่านต่างๆ


การประลอง 2017: ฝีกฝนอย่างหนัก! (ทอง - ระดับ 4)

ฝึกแชมเปี้ยน 30 ครั้งในการประลอง


การโจมตีปราสาท: เจ้าแห่งการทำลาย (ทอง - ระดับ 4)

เข้าร่วมในการทำลาย 8 ปราสาท


การโจมตีปราสาท: ระเบิดแล้ว!

นำการยิงหินเมื่อเกจเริ่มขยับ


การโจมตีปราสาท: ร่วมสนุก! (ทอง - ระดับ 4)

มอบ 15.000 เหรียญเพื่อช่วยเหลือเผ่าของคุณ


ความเป็นพ่อมดไทรบัลวอรส์: ผู้ทดลองหมวก

ได้รับหมวกลึกลับใบหนึ่งจากพ่อมดหรือผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง


ความเป็นพ่อมดไทรบัลวอรส์: ลูกค้าประจำ (ไม้ - ระดับ 1)

เยี่ยมหินของพ่อมด 5 ครั้ง


วันเกิดไทรบัลวอรส์: ยุคกลาง

เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบวันเกิด 10 ปีกับเราในกิจกรรมของเรา


วันเกิดไทรบัลวอรส์: ยุคฟื้นฟูศิลปะ

เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบวันเกิด 10 ปีกับเราในกิจกรรมของเรา


หอคอยแห่งการต่อสู้ - เหนือกว่าทั่วไป!

ขึ้นนำการจัดอันดับการโจมตีไปถึงตอนจบของการต่อสู้


หอคอยแห่งการต่อสู้: กำแพงน้ำแข็ง!

ขึ้นนำการจัดอันดับการป้องกันไปถึงตอนจบของการต่อสู้


หอคอยแห่งการต่อสู้:ผู้พิชิตโลกใหม่ (ทอง - ระดับ 4)

ช่วยกลุ่มของคุณเพื่อยึดครอง 25 ดินแดนในหอคอยแห่งการต่อสู้


หุบเขาสัตว์ร้าย: ติดตั้งฮีโร่ของคุณ

สวมใส่อุปกรณ์ทุกชิ้นให้แก่ฮีโร่ของคุณ


หุบเขาสัตว์ร้าย: ฮันเตอร์ (ทอง - ระดับ 4)

กำจัด 5 สัตว์ร้ายในกิจกรรมสัตว์ร้ายแห่งหุบเขามืด


เทศกาลขุนนาง: มีความสุขกับงาน (ทอง - ระดับ 4)

ทำกิจกรรมในมินิเกมของเทศกาลขุนนางให้เสร็จ 13 ครั้ง


เทศกาลขุนนาง: หมุนวงล้อนั่น (ทอง - ระดับ 4)

หมุนวงล้อ 50 ครั้ง


แย่งตรากิลด์: นักซ่อนของ (ทอง - ระดับ 4)

เงินสดใน 30 ของตรากิลด์


แย่งตรากิลด์: ผู้ท้าทาย (ทอง - ระดับ 4)

เอาชนะ 30 ผู้เล่น


แย่งตรากิลด์: ได้รับความช่วยเหลือ (ทอง - ระดับ 4)

ได้รับ 10.000 พลอยจากการสะสมชุดของตรา


พ่อค้า 2014: ผู้รักชนะ (แร่เงิน - ระดับ 3)

ได้รับรางวัลจาก tombola ของพ่อค้า


ราชวงศ์: ความหลากหลายทางธรรมชาติ (2017) (ทองแดง - ระดับ 2)

พบ 4 มอนสเตอร์พิเศษ


ราชวงศ์: จับพวกนั้นทั้งหมด (2017) (ไม้ - ระดับ 1)

ช่วยเหลือ 2 สมาชิกคนสำคัญของราชวงศ์


ราชวงศ์: นักล่ามอนสเตอร์ (2017) (ไม้ - ระดับ 1)

กำจัด 1 มอนสเตอร์


ราชวงศ์: ล่าสัตว์ประหลาด (2015) (ไม้ - ระดับ 1)

ทำลาย 1 สัตว์ประหลาดที่แตกต่าง


 
รางวัลในเวิลด์อื่น
เวิลด์ 15

เวิลด์ 19

เวิลด์ 20

เวิลด์ 21

เวิลด์ 22

เวิลด์ 23

เวิลด์ 24

เวิลด์ 25

เวิลด์ 26

เวิลด์ 27

เวิลด์ 28

เวิลด์ 29

เวิลด์ 30

เวิลด์ 31

เวิลด์ 5

เวิลด์ 6

Casual 2

เวิลด์ 10

เวิลด์ 16

เวิลด์ 17

เวิลด์ 18

เวิลด์ 32

เวิลด์ 13

เวิลด์ 7