แผนที่ อันดับ

tawan77

tawan77
คะแนน:13.252.882
อันดับ:18
ศัตรูที่ถูกทำลาย: 16.025.714 (25.)
เผ่า: =DIT=


หมู่บ้าน (1150) พิกัด คะแนน
0 catarmy --
397|779 9.740
0 catarmy --
399|780 5.895
0 catarmy/65ห
554|630 10.407
0 catarmy/74
401|782 6.252
0 catarmy/74
406|790 5.576
0 catarmy/74
400|782 8.766
0 catarmy/74
405|786 3.430
0 catarmy/74
405|793 4.676
0 catarmy/74N/
490|713 9.127
0 catarmy/74N/
490|710 10.981
0 catarmy/74N/
491|711 4.856
0 catarmy/74N/
480|711 4.300
0 catarmy/74N/
469|715 9.366
0 catarmy/74N/
471|716 8.706
0 catarmy/74N/
474|718 5.609
0 catarmy/74N/
493|714 4.106
0 catarmy/74N/
485|716 5.135
0 catarmy/74N/
473|719 3.951
0 catarmy/74N/
473|716 6.816
0 catarmy/74N/
469|716 6.882
0 catarmy/74N/
468|719 9.224
0 catarmy/74N/
468|721 9.104
0 catarmy/74N/
469|720 10.039
0 catarmy/74N/
470|722 5.914
0 catarmy/74N/
470|717 9.055
0 catarmy/74N/
470|718 8.230
0 catarmy/74N/
470|723 5.988
0 catarmy/74N/
470|720 10.457
0 catarmy/74N/
468|720 8.684
0 catarmy/74N/
469|723 7.813
0 catarmy/74N/ห
485|719 5.141
0 ผู้เฒ่า 020
376|779 8.006
0 ผู้เฒ่า 020
389|783 3.595
0 ผู้เฒ่า 020
376|788 4.951
0 ผู้เฒ่า 020
376|789 6.022
0 ผู้เฒ่า 020
372|788 10.621
0 ผู้เฒ่า 020
370|789 8.379
0 ผู้เฒ่า 020
372|790 5.738
0 ผู้เฒ่า 020
345|775 9.763
0 ผู้เฒ่า 020
370|797 9.808
0 ผู้เฒ่า 020
346|773 8.469
0 ผู้เฒ่า 020
345|772 8.454
0 ผู้เฒ่า 020
347|772 10.511
0 ผู้เฒ่า 020
373|790 5.727
0 ผู้เฒ่า 020
371|796 7.806
0 ผู้เฒ่า 020
363|785 3.887
00 catarmy/65
551|632 12.154
00 catarmy/65
554|629 12.075
00 catarmy/65
538|639 12.154
00 catarmy/65
538|638 12.154
00 catarmy/65
558|633 12.154
00 catarmy/65
558|637 12.154
00 catarmy/65
552|634 12.154
00 catarmy/65
558|634 12.154
00 catarmy/65
552|643 12.154
00 catarmy/65
558|641 12.130
00 catarmy/65
541|643 12.154
00 catarmy/65
559|638 12.154
00 catarmy/65
557|644 12.154
00 catarmy/65
558|644 12.154
00 catarmy/65s
555|629 12.154
00 catarmy/65s
555|633 12.154
00 catarmy/65s
542|636 12.154
00 catarmy/65s
544|640 12.154
00 catarmy/65s
558|640 12.154
00 catarmy/65ห
554|632 12.154
00 catarmy/65ห
554|634 12.154
00 catarmy/65ห
554|642 12.154
00 catarmy/65ห
555|640 12.154
00 catarmy/74N/
488|711 12.154
00 ผู้เฒ่า 020
377|779 12.154
catarmy --
399|777 12.154
catarmy --
392|775 12.154
catarmy --
398|778 12.154
catarmy --
399|779 12.154
catarmy --
392|774 12.154
catarmy --
398|777 12.154
catarmy --
398|776 12.154
catarmy --
397|776 12.154
catarmy 001
399|775 12.154
catarmy 002
399|774 12.154
catarmy 003
398|773 12.154
catarmy 004
397|774 12.154
catarmy 005
396|774 12.154
catarmy 006ห
396|773 12.154
catarmy 007
397|773 12.154
catarmy 008
397|772 12.154
catarmy 009
397|771 12.154
catarmy 010x
396|771 12.166
catarmy 011
397|770 12.154
catarmy 012
397|769 12.154
catarmy 013
398|767 12.154
catarmy 014
399|767 12.154
catarmy 015
398|766 12.154
catarmy 016
395|766 12.154
catarmy 017
394|767 12.154
catarmy 018
394|768 12.154
catarmy 019s
394|771 12.154
catarmy 020
394|772 12.154
catarmy 021
393|773 12.154
แสดงหมู่บ้านที่เหลือ 1050 หมู่บ้านทั้งหมด
โปรไฟล์
รูปบนหน้าโปรไฟล์
ข้อความส่วนตัว
| \.---./ |
|_/o o\_|
{= ^ =}
?
/ \
// \\
//| . |\\
"'\ /'"_.-~^`'-.
(\_(\_(\_/)_/)_/)
(?,.(?,(?_?),?).,?)
(> (> (><) <) <)
/_|/_|/_|_\|_\|_\


??????????
<O•=====•?????•=====•O>
•?*”?.•?*”?”*?•.?”*?•
.•*? .•*?*•. ?*•.

<O•===•===o===•===•O>
|?|???X???|?|
<O•===•===o===•===•O>

(?`*•.?,???'`??,?.•*??)
(?`*•.?,???'`?•.?O?.•??'`??,?.•*??)
~??????อออออออออ???อออออออออ??????~
~?? --- ??~
?????????•====•==========•====•?????????

<O•=====•?????•=====•O>