หอเกียรติยศ - Casual

อันดับผู้เล่นสูงสุด

รางวัลประจำวันจาก 2019-01-21

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
tuilaksi

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
tuilaksi

นักปล้นสะดมประจำวัน
tuilaksi

นักปล้นสะดมประจำวัน
tuilaksi

นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ประจำวัน
tuilaksi